Hyvinkään Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen tarkoituksena on mm.
- valvoa ja edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista.
- toimia yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä.
- järjestää kehitysvammaisille leiri-, kerho-, ja muuta vastaavaa toimintaa sekä
- toimia yhteistyösä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.