Vuosikokoukset
Yhdistyksemme sääntömääräinen vuosikokous on 23.4.2024 kello 17:30 alkaen Järjestökeskus Onnensillassa, osoitteessa Hämeenkatu 18. 

Kokouksen aluksi on kahvitarjoilu.

Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat;

10 VUOSIKOKOUKSESSA KÄSITELTÄVÄT ASIAT

- esitellään vuosikertomus, tuloslaskelma ja tase sekä toiminnantarkastajien/tilintarkastajien lausunto edelliseltä kalenterivuodelta;

- päätetään tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille;

- valitaan tarvittavat edustajat ja varaedustajat tukipiirin kokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi;

- valitaan edustajat ja varaedustajat Tukiliiton liittokokouksiin tai jätetään se hallituksen tehtäväksi;

- päätetään, missä lehdessä yhdistyksen kokouskutsut tarvittaessa julkaistaan;

- määrätään seuraavalta kalenterivuodelta suoritettavien yhdistyksen jäsenmaksujen suuruudet;

- hyväksytään yhdistyksen toimintasuunnitelma seuraavaksi kalenterivuodeksi;

- hyväksytään yhdistyksen talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi;

- valitaan joka toinen vuosi yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan yhdistyksen puheenjohtajaksi;

- valitaan yhdistyksen hallituksen muut jäsenet ja varajäsenet / heidän henkilökohtaiset varajäsenensä erovuoroisten tilalle;

- valitaan yksi (1) tai kaksi (2) toiminnantarkastajaa ja varatoiminnantarkastajaa taikka yksi (1) tai kaksi (2)

tilintarkastajaa ja varatilintarkastajaa;

- päätetään yhdistykselle tehdyistä aloitteista ja muista  kokoukselle sääntöjen määräämässä järjestyksessä esitetyistä

asioista; ja

- tarvittaessa päätetään Tukiliiton liittohallitukselle ja/tai liittokokoukselle tehtävistä aloitteista.