Yhdistys


Hyvinkään Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen tarkoituksena on mm.
- valvoa ja edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista.
- toimia yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä.
- järjestää kehitysvammaisille leiri-, kerho-, ja muuta vastaavaa toimintaa sekä
- toimia yhteistyösä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.


Hallitus 2021

Puheenjohtaja Teija Elmgren

Varapuheenjohtaja Irina Turunen

Sihteeri Christa Karhunen

Jäsenet

Kirsi Eloranta

Nina Leinonen

Iris Rasi

Petri Virolainen

Varajäsenet

Tuula Karhunen

Salla Kivelä

Yhteystiedot

Yhdistyksen email: hyvinkaan.kvt@gmail.com

Teija Elmgren, teija.elmgren@gmail.com ja 040 592 9673

Irina Turunen, irina.turunen2@gmail.com

Christa Karhunen, christa@elisanet.fi

Nina Leinonen, ninamaria.leinonen@pp.inet.fi

Tuula Karhunen, karhunen.t@gmail.com ja 040 8241943

Kirsi Eloranta, kirsieloranta0@gmail.com ja 040 358 4171

Iris Rasi, irisrasi@gmail.com

Petri Virolainen, petri.virolainen@elisanet.fi

Salla Kivelä

Yhdistyksen pankkitili Lammin Säästöpankki FI42 4260 0010 2768 94