Yhdistys


Hyvinkään Kehitysvammaisten Tukiyhdistyksen tarkoituksena on mm.
- valvoa ja edistää kehitysvammaisten ja heidän perheidensä yhteiskunnallisten oikeuksien toteutumista.
- toimia yhdyssiteenä kehitysvammaisten ihmisten, heidän läheistensä ja ystäviensä sekä alan toimijoiden ja vapaaehtoisten välillä.
- järjestää kehitysvammaisille leiri-, kerho-, ja muuta vastaavaa toimintaa sekä
- toimia yhteistyösä paikallisten ja alueellisten viranomaisten, järjestöjen ja sidosryhmien kanssa.


Hallitus 2020

Puheenjohtaja Anja Tauriainen

Varapuheenjohtaja Kyllikki Hypén

Sihteeri Christa Karhunen

Jäsenet

Teija Elmgren

Kirsi Eloranta

Nina Leinonen

Irina Turunen

Petri Virolainen

Varajäsenet

Tuula Karhunen

Iiris Rasi

Yhteystiedot

Yhdistyksen email: hyvinkaan.kvt@gmail.com

Anja Tauriainen: anjuttali@gmail.com ja puh. 050 501 3175

Kyllikki Hypén kyl.hyp@hotmail.com ja puh. 040 8133940

Christa Karhunen: christa@elisanet.fi

Irina Turunen: irina.turunen@luukku.com

Nina Leinonen: ninamaria.leinonen@pp.inet.fi

Tuula Karhunen: tuulam.karhunen@luukku.com tai 040 8241943

Yhdistyksen pankkitili Lammin Säästöpankki FI42 4260 0010 2768 94

Päivitetty 27.12.2016