__________________________________________________________

Palautetta, kehittämisehdotuksia, epäkohtia, kiitoksia, risuja ja ruusuja voi lähettää sähköpostilla hyvinkaan.kvt@gmail.com tai postitse Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry, c/o Teija Elmgren, Yli-Jurvankatu 7 A 20, 05440 Hyvinkää

Irina Turunen Hyvinkään vammaisneuvoston jäsen. Hänelle voi vammaisneuvoston alaisuuteen kuuluvissa asioissa laittaa sähköpostia.


Tarvitsemme vapaaehtoisia. Mikäli olet kiinnostunut olemaan mukana auttamassa tapahtumissamme, niin yhteyttä johonkin hallituksen jäseneen. Kun osallistut toimintaamme voit saada vertaistukea ja tärkeää tietoa kehitysvammaisten palveluista ja oikeuksista.

--------------------------------------------------------------------------------------------------


Vuonna 2019 järjestettiin tilaisuus josta silloinen puheenjohtaja Anja Tauriainen kirjoitti;


”Tiedätkö oikeutesi, tunnetko
vaikuttamiskeinosi?”, oli otsikkona lakimies Jukka Kumpuvuoren pitämässä
Hyvinkään Kehitysvammaisten Tuki ry:n pitämässä tilaisuudessa.

Tammikuisena pakkaspäivänä illansuussa tilaisuuteen oli saapunut parikymmentä ihmistä kuuntelemaan ja keskustelemaan.

Valittaa voit vaikket lakia tunnekaan, kertoi Jukka Kumpuvuori. Suomessa on yli 10 000 lakia voimassa.Kumpuvuoren mukaan ihmiset ovat turhautuneita viranomaisiin, koska viranomaiset eivät aina tunne eivätkä noudata lakeja.

Palvelusuunnitelmasta puhuttiin, ettei sitä ei aina laadita, välillä taas laaditaan ilman asianosaisia tai se laaditaan ainoastaan viranomaisten näkökulmasta. Kumpuvuoren ohjeena näihin tilanteisiin oli, että ”älä allekirjoita palvelusuunnitelmaa, jos et ole tyytyväinen.”

Allekirjoitettuja palvelusuunnitelmia on käytetty kunnissa asiakasta vastaan. Palvelusuunnitelmaan tulee kirjata myös eriävät mielipiteet. Kumpuvuoren mukaan eräs sosiaalityöntekijä on saanut rikosoikeudellisen sakkorangaistuksen, kun ei ollut suostunut tekemään asiakkaalle palvelusuunnitelmaa.

Vammaispalvelulaki (VPL)
määrittää henkilökohtaista apua, erityisvaatetuksen jne. Kumpuvuori kertoi todisteiden olevan tärkeitä oikeudessa. Todisteiden avulla voidaan helpommin todeta asiat. Eräässä tapauksessa asiakkaalla kului paljon käsineitä, koska hän pureskeli niitä. Oikeuteen lähetettiin nähtäväksi pureskeltu käsine, jonka avulla tuomari pystyi ymmärtämään konkreettisesti tilanteen. Mahdollisuuksien mukaan kannattaa
laittaa kysymykset, hakemus ja muut mahdolliset asiat edelleen kirjallisesti joko sähköpostilla tai kirjeenä.

Kelan etuudet puhuttivat myös. Kelan piiriin kuuluvia etuisuuksia ovat muun muassa kuntoutus, vammaistuet, kuljetukset. Kelan kuntoutusta saadakseen, on henkilöllä oltava julkisen terveydenhuollon laatima kuntoutussuunitelma.

Vinkkinä kuulijoille Kurmpuvuori kertoi, että Kelasta kannattaa pyytää esimerkiksi viideltä vuodelta omat tietonsa: hakemukset, päätökset ja sisäiset kirjaukset ja asiantuntujalääkärin lausunto. Sisäisissä kirjauksissa näkyy asiantuntijalääkärin päätös. Mikäli on saanut virheellisen tai harhaanjohtavan neuvon Kelasta puhelimitse, tulee tällöin pyytää puhelun nauhoitus.

Eräs tärkeä laki vammaisten henkilöiden kannalta on yhdenvertaisuuslaki, jonka tarkoituksena on, että palvelujen avulla vammainen henkilö pääsee muiden henkilöiden tasolle vammastaan huolimaatta. Ei varmasti kukaan turhaan hae apua ja tukea.

Sosiaalihuollon asiakaslain §5 ohjaa hakemuksen käsittelyaikaa. Siinä sanotaan, että hakemus on käsiteltävä viivytyksettä, ilman aiheetonta viivästystä. Vammaispalvelulaissa hakemuksen käsittely on tapahduttava viimeistään 3 kk kuluessa, mutta se ei tarkoita, että käsittely saa jokaisessa tapauksessa kestää tuotamaksimiaikaa. On huomattavaa, etteivät kesälomat ole hyväksyttävä syy pitkittää päätöksentekoa.
Sosiaalityöntekijöiden päätöksistä valitetaan lautakuntaan ja lautakunnan
päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Tukien ja etuisuuksien hakijan
tulee pyytää ja saada perusteltu valituskelpoinen kirjallinen päätös, jossa on valitusohjeet. Kaikki viranomaistahot eivät ymmärrä tätä. Myös koulujen on tehtävä päätös, jos eivät anna henkilökohtaista avustajaa oppilaalle. Tällaisesta päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuteen.

Tärkeä seikka Kumpuvuoren mukaan on, että päätösten tulee olla yksilöllisiä. Esimerkiksi koulukyydeistä vammaisten kohdalla on päätettävä yksilöllisesti. Joku toinen pääsee kauempana olevalle noutopisteelle, kun toisella esteenä voivat olla erimerkiksi pelot.

Yksilöllinen tarve käy ilmi myös Kumpuvuoren esimerkistä pyörätuolissa istuvasta henkilöstä, jolla oli oikeus ortopedisiin jalkineisiin, vaikka hän istuu pyörätuolissa. Kyseisessä tapauksessa ortopedisten jalkineiden tehtävänä on pitää jalkaterien asentoa yllä.

Kuten aiemmin mainittiin, niin hallinto-oikeuteen kannattaa laittaa asiaan kuuluvaa todistusaineistoa, jotta tuomari saa konkreettisen käsityksen asiasta. Näitä todisteita voivat lisäksi olla videota ja kuvat. Lääkärinlausunnoilla on päätöksenteossa suuri merkitys.
Lääkärille mennessään on hyvä ottaa mukaan esimerkiksi ohjeet
kuljetuspalveluhakemukseen. On myös tärkeää tuoda esille pääseekö kodista ulos ilman apua, onko paljon portaita tai onko hissiä.

Sosiaali- ja terveyspuolen asioiden käsittely hallinto-oikeudessa on maksuton. Esimerkiksi koulukuljetus- ja kouluavustaja asioissa maksu on 250 euroa, jos häviää. Valituksen voi tehdä itse, ottaa yhteyttä yleiseen oikeusaputoimistoon tai yksityiseen lakitoimistoon. Lapset saavat oikeusavun maksutta, mikäli heillä ei ole omaisuutta tai tuloja. Lakitoimisto Kumpuvuori tekee kaikki lasten valitukset maksutta. Vähävaraisilla henkilöillä voi olla mahdollisuus maksuttomaan
oikeusapuun.Lakitoimisto Kumpuvuoren
yhteystiedot: puhelinneuvonta päivittäin kl 17-18, nro 050 552 0024,
sähköposti: laki@kumpuvuori.fi ja

nettisivut: www.kumpuvuori.fi